karavàn chanjman : Yon premye rekòt diri deja pare nan depatman Latibonit

Rezilta karavàn chanjman nan Latibonit: Yon premye rekòt diri deja pare
Pòtoprens, madi 12 septanm 2017.-Karavàn chanjman an deja pote fwi nan Latibonit. Jan sa te prevwa depi nan lansman travay yo, nan mwa me pase a, gwo operasyon sa te gen kòm objektif pou bay peyizan yo mwayen pou mete yon bon valè tè, nan kondisyon pou pwodwi diri epi ogmante randman jaden yo nan Vale Latibonit lan.

Depi mwa septanm sa, Vale latibonit lan deja  bay yon premye rekòt diri, malgre tout moun te panse se nan mwa kap vini an sa tap fèt. Sa ki montre a klè, karavàn chanjman an, ki te mobilize yon bon pati nan sèvis leta a nan Vale Latibonit, pou kire kanal, fè drenaj sou plizyè santèn ekta tè, konstwi plizyè santèn kilomèt bèj epi apiye agrikiltè ak pwopriyetè moulen yo kòmanse ap pote bon jan fwi nan benefis popilasyon an.
Gras ak rezilta sila, plantè nan Latibonit rekòmanse gen espwa ak konfyans  nan yon leta ki te vire do ba li depi byen lontan. Sa pral ba yo plis ankourajman pou rekòmanse travay latè epi valorize agrikilti ,ki se youn nan motè devlopman nasyonal la.

1
Hello! Demandez-nous de vous ajouter dans une liste de diffusion WhatsApp
Powered by
error: Contenu protégé