Digicel vle ede : ou ka resevwa apèl pwòch ou ki Etazini gratis  jiska dimanch, di yo sa

Apre pasaj Ouragan Ima Ayiti, Digicel voye mesaj pou mwen li te nan 5 lè 20 nan lapre midi.

 «Fe fanmiw ak zanmiw Ozetazini konnen yo ka relew GRATIS soti jodia rive dimanch 10 septanm sou rezo Digicel la»
Pou m’ ale pi lwen, mwen pa ko eseye mande moun laba a rele m’, kòm mwen, pa vreman bezwen sa tou kounya. Lè ou fin li tèks sa-a, ou ka verifye. Si sa mache osinon li pa remèt anyen w’ava di m’ sa.
Constant Legagneur / journaliste (citoyen)

+50936457054

1
Hello! Demandez-nous de vous ajouter dans une liste de diffusion WhatsApp
Powered by
error: Contenu protégé